Consiliul Local al comunei Mogoşani este format din 13 consilieri, aleşi în condiţiile prevăzute de lege, având următoarea componenţă: Amuzescu Ştefan (PSD) Andrei Benoni (PDL) Antonescu Vasile (PSD) Chiţu Aurel (PDL) Ciobanu Ioan (PDL) Duţă Daniela (PSD) Ionescu Mihail (PNL) Marin Florica (PSD) Stancu Florin (PSD) Tănase Marian (PSD) Tuţa Nicolae (PDL) Vântu Anghel Alexandru (PDL) Zamfir Mihai (PDL) Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Mogoşani sunt: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finaţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului preşedinte Antonescu Vasile secretar Ionescu Mihail Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement preşedinte Marin Florica secretar Vântu Anghel Alexandru Comisia pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor preşedinte Tănase Marian secretar Stancu Florin
DECLARAŢII DE AVERE, INTERESE ŞI APARTENENŢĂ POLITICĂ
- Home
- Istoric
- Primaria
- Consiliul Local
- Invatamant
- Sanatate
- Cultura
- Spiritualitate
- Sport
- Galerie foto
- Contact