Primarul este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentant al comunităţii locale. La scrutinul din luna iunie 2008, a fost reales în funcţia de primar, în condiţiile legii, domnul Marinel Angelescu . Tot din anul 2008, viceprimar al comunei a fost desemnat domnul Ionescu Mihail . Echipa de lucru a Primăriei Mogoşani este formată din următorii funcţionari publici: consilier juridic, Constantin Florin secretar, Gheorghe Stelian contabil, Niţu Aida consilier relaţii publice, Tuţă Sabina referent social, Chiroiu Mariana referent urbanism, Ciobanu Rodica consilier agricol, ing. Marin Gheorghe referent taxe şi impozite, Gheorghe Elena referent agricol, Dragnea Georgeta casier, Constantin Maria De la 1 ianuarie 2007, de când am intrat şi noi în rândul localităţilor europene odată cu integrarea României în Uniunea Europeană, se încearcă şi aici, de către autorităţile locale, ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor, printr-o serie de proiecte iniţiate, finalizate sau în curs de implementare: Proiect în parteneriat cu Consiliul Judeţean Dâmboviţa pentru înfiinţarea a două gropi de gunoi ecologice Reabilitarea căminului cultural din satul Mogoşani Reabilitarea şi extinderea Şcolii Mogoşani Modernizarea DC71, Mătăsaru-Mogoşani Proiect infrastructură reţea apă-canal
- Home
- Istoric
- Primaria
- Consiliul Local
- Invatamant
- Sanatate
- Cultura
- Spiritualitate
- Sport
- Galerie foto
- Contact